Kurs & Tegnekveld

KURS & TEGNEKVELDER

 

PERSPEKTIV • FIGURATIVT • STILLEBEN • AKT• FARGELÆRE• MALETEKNIKK• KOMPOSISJON

 

 

 

TEGNE & MALEKURS 2018

 

Kursene vil bli avholdt på kveldstid fra kl. 1900 - 2100 med oppstart i februar 2018. Kursdatoer og pris vil bli lagt ut i desember.

Det vil være begrenset antall plasser. Kursene og tegnekvelder vil foregå i atelieret i Henrich Gernersgate 10c.

Utover vårsemesteret vil det også bli holdt kurs utendørs. Kurset avsluttes med en felles utstilling av utvalgte arbeider fra deltakerene.

 

 

PERSPEKTIVTEGNING

Ferdigheter i perspektivtegning, teknisk og på frihand innøves som grunnlag for lys og skygge. Motiver er landskap, hus og interiør.

 

 

FIGURTEGNING & NATURALISTISK TEGNING AV LYS OG SKYGGE

 

Øvelser i figurtegning gir umiddelbare ferdigheter i å kunne se og gjengi korrekte proporsjoner i ethvert naturalistisk motiv. Sammen med øvelsene i perspektiv gir det resultater mot det profesjonelle i figurative motiver.

 

FARGELÆRE OG MALETEKNIKK

 

Vi tar for oss Ittens fargesirkel og lærer om primærfarger, sekundærfarger og tertiærfarger. Vi vil hovedsakelig jobbe med akrylmaling, men også ha et prosjekt i olje hvis det er interesse for det.

TEGNEKVELDER

 

Er en arena hvor man sitter og tegner/maler selvstendig enten etter tema/ stilleben/aktmodel. Her er alle som deler denne kreative gleden hjertelig velkomne.

 

Mer informasjon om oppstart og pris kommer snart.

LENA OLSEN ATELIER

HENRICH GERNERSGATE 10C

 

 

TA KONTAKT

 

Adresse: Henrich Gernergate 10c,

1530 Moss

Email: info@lenaolsen.no

STIKK INNOM I DESEMBER:

 

9. - 22. des. fra kl 1200 - 1600

 

(Stengt 12 .og 21.des)

© Copyright. All Rights Reserved.